OVERSIGT OVER
LOVGIVNINGEN
 

Alle personlige værnemidler skal være godkendt i henhold til EU-direktiv 89/686 EEC, og herudover findes så en række EN-normer, der skal opfyldes i forskellige brugssituationer. Nedenstående liste angiver de væsentligste og mest almindeligt anvendte normer inden for de forskellige områder. OX-ON A/S hjælper dig med at overholde lovgivningen og passe på dig selv.

 

ÅNDEDRÆTSVÆRN


EN 136         Helmasker
EN 14594     Friskluftforsynet åndedrætsværn
EN 140         Halvmasker
EN 14387     Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN 143         Partikelfiltre
EN 12941     Motordrevet åndedrætsværn med hjelm / hætte
EN 12942     Åndedrætsværn med turboenhed
EN 149         Filtrerende ansigtsmasker mod partikler
EN 405         Filtrerende ansigtsmasker mod gasser/partikler
EN 14594     Trykluftforsynet hætte / visir

ANSIGTS- OG ØJENVÆRN


EN 165         Øjenværn
EN 166         Øjenbeskyttelse, krav til beskyttelse
EN 167         Øjenbeskyttelse, krav til optiske egenskaber
EN 168         Øjenværn, ikke optiske testmetoder
EN 169         Øjenbeskyttelse, svejsefilter
EN 170         Krav til filtre mod UV-stråling
EN 172         Øjenværn med solbeskyttelsesfiltre til erhvervsarbejde
EN 175         Øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning
EN 379         Øjenbeskyttelse med automatisk svejsefiltre med DIN-glas

FALDSIKRING


EN 341          Nedfiringsudstyr
EN 353-1      Glidesystem med ikke-elastisk ankerline
EN 353-2      Glidesystem med fleksibel ankerline
EN 354         Line / støttestropper
EN 355         Falddæmper, energiabsorber
EN 358         Støttebælte og positioneringssystemer
EN 360         Automatiske fangindretninger (faldblokke)
EN 361         Sele
EN 362         Forbindelsesled (karabiner)
EN 363         Faldsikringssystemer
EN 364         Afprøvningsmetoder
EN 365         Brugsanvisning og mærkning
EN 795         Forankringsudstyr
EN 1496       Redningsudstyr - løfteanordninger 

BESKYTTELSESDRAGTER


EN 943-1 - Type 1      Gastæt – også i sømme og lynlåse
EN 943-1 - Type 2      Gastæt med tilført lufttryk (positivt overtryk)
EN 943-1 - Type 3      Gastæt – også i sømme – højtryk
EN 14605 - Type 4     Væsketæt – også i sømme – sprøjte og stænk
EN 13034 - Type 6     Væskestænk tæt – syede sømme
EN 13982-1&2 - Type 5     Støvpartikler – syede sømme
EN1073-2 - Type 7     Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv
                                    partikelforurening (ikke mod radioaktiv stråling)
EN 14126 - Type 8     Beskyttelsesdragt mod smitsomme partikler
EN 1149-5 - Type 9    Beskyttelsesdragter med elektrostatiske egenskaber

HOVEDVÆRN


EN 397          Sikkerhedshjelme
EN 812          Besøgshjelme / sikkerhedscaps
 

 

ARBEJDS- OG SIKKERHEDSFODTØJ


EN 20345   Sikkerhedsfodtøj med 200 J tåkappe
EN 20347   Arbejdsfodtøj uden tåkappe 

HØREVÆRN


EN 352-1     Høreværn med hovedbøjle
EN 352-2     Ørepropper
EN 352-3     Høreværn med hjelmmontage
EN 352-4     Niveau-afhængige høreværn
EN 352-5     Høreværn med aktiv lyddæmpning
EN 352-6     Høreværn med audiokommunikation

KNÆSKÅNERE


EN 14404   Knæskånere

Sweden,Finland,England,Norway
se,fi,gb,no