VIDEN OM
 

DIN PERSONLIGE SIKKERHED

 

OX-ON A/S vil være markedsledende inden for innovation, design, forarbejdning og materialevalg. Men først og fremmest har vi fokus på sikkerhed og en ansvarlig indsats i forhold til miljøet.

Forbrugerne har krav på sikre produkter, der lever op til europæiske standarder i forhold til arbejds- og miljøforhold i Østen. Kontrol med indholdet af ulovlige kemikalier er nødvendigt, og det er REACH-direktivet fra EU med til at sikre i form af opfølgning fra myndighederne.

OX-ON A/S er medlem af FN’s Global Compact, som bl.a. arbejder for at forbedre produktionsforhold. Samtidig investerer vi årligt store beløb i test og kontrol af sikkerhedsprodukter, som producereres i Østen.

REACH

UVILDIG KONTROL
GARANTERER SIKKERHED

 

Kontrollen foregår i tæt samarbejde med testinstituttet Hanse Control i Hamborg, som er ISO- og EN-certificeret, og som råder over et af Europas mest moderne kontrollaboratorier.

I tæt samarbejde med Hanse Control er der udviklet et ”Charge Management System”, som indebærer, at OX-ON-handskerne løbende bliver testet for indhold af skadelige stoffer. Derfor har en betydelig del af OX-ON-handskerne et produktionsnummer, der fungerer som reference til de enkelte test.

ISO 9001Hanse ControlEN-standard

OX-ON har altid
fokus på din
sikkerhed og du
kan spørge
os til råds

Sweden,Finland,England,Norway
se,fi,gb,no