TILSYN OG RÅDGIVNING
 

Alle personlige beskyttelsesmidler skal være godkendte i henhold til EU-direktivet 89/686 EEC. Det er med til at give dig sikkerhed, fordi det indebærer fælles EU-regler for test og godkendelser af alle beskyttelsesartikler. Tidligere havde hvert land egne regler for test og godkendelser, og det kunne være svært at navigere i.
Der er naturligvis forskellige krav til de forskellige produkter, men fælles er bl.a., at CE-standarden skal fremgå af produktet, og at der skal følge en brugsvejledning med. Kig efter det, uanset om du skal købe arbejdshandsker, beskyttelsesdragter, sikkerhedssko, øjenværn, masker og åndedrætsværn, faldsikring, hovedværn (hjelme) eller andet sikkerhedsudstyr. Her kan du læse mere om EU-direktivet.

 

HER KAN DU FINDE RÅD OG VEJLEDNING


Der er en række myndigheder og organisationer, som sørger for at teste og udvikle produkterne, og for at levere rådgivning om arbejdsmiljø, miljø, sundhed og så videre. Vi har listet de vigtigste herunder:

BST FORENINGEN


Arbejdsmiljørådgiverne - BST Foreningen er brancheforeningen for autoriserede arbejdsmiljørådgivere, bedriftssundhedstjenester og andre arbejdsmiljøkonsulenter.


www.bstforeningen.dk

SATRA


SATRA Technology Centre, der har mere end 85 års erfaring, er verdens førende organisation i forhold til Research and Development inden for forbrugsvarer.


www.satra.co.uk

EUROP. ARBEJDSMILJØAGENTUR


Dette unikke onlinenetværk med over 30 arbejdsmiljø-websteder er den hurtigste og mest effektive adgang til aktuelle og kvalitetssikrede oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål fra hele verden. Det giver øjeblikkelig adgang til en stadig voksende mængde informationer om nøglespørgsmål, såsom love og andre retsforskrifter, god arbejdsmiljøpraksis, forskning, statistikker og publikationer.


osha.europa.eu/da/front-page

GTS - TEKNOLOGIPORTALEN


GTS er en sammenslutning af Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter – GTS-virksomhederne. De selvejende GTS-virksomheder er unikke på grund af deres tætte tilknytning til dansk erhvervsliv og førende forskningsmiljøer i ind- og udland. Med en samlet årlig omsætning på 2,25 mia. kr. og ca. 3.000 højt kvalificerede medarbejdere udgør GTS-virksomhederne samlet set et af Danmarks største rådgivningsmiljøer. En af de ni GTS'er er Dansk Standard, som bl.a. udgiver diverse EN normer: www.ds.dk


www.teknologiportalen.dk

BRANCHEFORENINGEN BPA


OX-ON A/S er aktiv medlem af brancheforeningen BPA. Den blev i 1981 stiftet ud fra ønsket om at give brugerne den bedst mulige vejledning, når det gælder personlige værnemidler. BPA's ca. 35 medlemmer udgør hovedparten af de mest velrenommerede virksomheder i Danmark indenfor personligt arbejdsmiljø.


www.bpa-dk.dk

OPLYSNINGER OM SPECIFIKKE REGLER


I OX-ON A/S følger vi løbende udviklingen i forhold til arbejdsmiljø, sikkerhed og effektive personlige værnemidler. Vi kender lovgivning bag alle former for sikkerhedsprodukter. Ikke mindst fordi vi samarbejder med disse aktører:

AMI


AMI er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet. AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. AMI er også et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at instituttet udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal AMI overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i ind- og udland.


www.ami.dk

ARBEJDSTILSYNET


Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser ved at føre tilsyn med virksomhederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold og udgive information om arbejdsmiljø.


www.at.dk

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅD (BAR)


Der findes i alt 11 såkaldte BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR), som udgiver diverse informationsmaterialer om arbejdsmiljø i de respektive brancher.


www.bar-web.dk

Sweden,Finland,England,Norway
se,fi,gb,no