KROM-6 I LÆDER
 

Folketinget har vedtaget et forbud mod Krom VI,  som træder i kraft 1. maj 2015

SUNDHEDSFARLIGT MED
KROM-6 I LÆDERPRODUKTER


Adskillige europæiske miljørapporter og tests har dokumenteret, at en ret stor andel, af de læderprodukter der er på markedet, indeholder Krom VI.

Folketingets beslutning er også baseret på en miljørapport, hvor en test af et stort antal lædersko viste, at over halvdelen af skoene havde et for højt indhold af Krom VI.

De tyske myndigheder har i mange år haft fokus på Krom VI i læder, men erfaringerne derfra viser, at lovgivningen ikke har afledt en løsning af den tekniske udfordring.

Og konsekvensen har bl.a. været at de fleste Gør-det-selv kæder har taget arbejdshandsker i læder ud af sortimentet, og erstattet dem med handsker i andre materialer.

Råhuder er et naturprodukt, som uden konservering hurtigt vil blive nedbrudt. Mindst 80% af alle huder kromgarves, fordi det uden sammenligning giver det bedste resultat – både når det gælder styrke, holdbarhed og pris.

Der anvendes ikke Krom VI til garvning af læder, men derimod Krom III. Med undtagelse af kromallergikere, som helt bør undgå hudkontakt med kromgarvet læder, så anses Krom III ikke for at være sundhedsskadeligt. Men via en ukendt kemisk proces kan Krom III forandres til Krom VI, som myndighederne vurderer udgør en sundhedsrisiko.

Lovgivningen tager udgangspunkt i, at det i garveprocessen er muligt at forhindre udviklingen af Krom VI.

Det forudsætter dog, at hele garveprocessen sker i et lukket og kontrolleret miljø, men det er ikke tilfældet for hovedparten af læderet på verdensmarkedet.

 

 

 

 

EN KONTROLTEST ER INGEN SIKKERHED


Mange lande har indført strenge miljømæssige krav til garverier – også i Kina, som er et af de lande hvor der forarbejdes mange lædervarer.

Det har medført at garverierne importerer en stigende andel af huder som Wet Blue – dvs. semi-finished læder fra andre lande, som stiller mindre miljøkrav.

Det betyder at en stor andel af ikke færdigbehandlet læder krydser grænser, og dermed er processen ikke lukket og kontrolleret.

En anden stor udfordring er, at processen der ændrer Krom III til Krom VI kan ske lang tid efter at læderet er garvet.

Det betyder at en test, der foretages kort tid efter garvningen, og som viser at grænsen (3mg/kilo) er overholdt, ikke er en reel sikkerhed.

Tværtimod tyder alt på, at sandsynligheden for at læderet har et højere indhold af Krom VI end det tilladte øges i takt med tidsforløbet efter garvningen.

Vurderingen er, at det formentlig skyldes påvirkninger af lys, temperaturændringer eller ændret luftfugtighed.

OX-ON ELIMINERER KEMIKALIER I
SAMARBEJDE MED HANSE CONTROL
 

OX-ONs viden på området er baseret på et mangeårigt samarbejde med Hanse Control i Hamborg – et af Tysklands største og mest velrenommerede testlaboratorier, som samtidig har stor know how på læderområdet.

Via et omfattende testprogram, som Hanse Control udfører for OX-ON A/S, er det lykkedes at få afdækket og elimineret de kemikalier, som optræder på REACH-listen, samt i sikkerhedsstandarderne for de enkelte produktgrupper.

Men en undtagelse er kromgarvede arbejdshandsker i læder, som det af ovennævnte årsager ikke er muligt at stille garantier for.

Derfor anbefaler vi at anvende alternativer til kromgarvede læderhandsker bl.a. kunstlæderhandsker og andre syntetiske handsker. Kromfri garvede læderhandsker er også en mulighed, men de har dog mindre slidstyrke end kromgarvede handsker.

Til svejsning og anden form beskyttelse mod varme eller gløder, hvor kromgarvede læderhandsker kan være det optimale, anbefales det at anvende handsker med indvendigt for, så direkte kontakt med læderet undgås.

Ved finsvejsning (TIG) hvor der typisk anvendes skindhandsker uden for, kan en tynd handske af bomuld inden under læderhandsken hindre den direkte kontakt.

Sweden,Finland,England,Norway
se,fi,gb,no