EN ANSVARLIG
SAMARBEJDSPARTNER

OX-ON A/S er en ansvarlig samarbejdspartner for kunder, medarbejdere og leverandører. Vores mål er at bidrage positivt til, at mennesker og miljø i vores forsyningskæde belastes mindst mulig af vores aktiviteter.

ANSVARLIGT INDKØB

OX-ON samarbejder med et stort antal leverandører i Europa og Fjernøsten. Det er et samarbejde, der bygger på langvarige partnerskaber. Det betyder, at vi har et indgående kendskab til leverandørerne, herunder også hvordan de agerer etisk og miljømæssigt.


FN GLOBAL COMPACT 

Som medlem af Abena-gruppen er vi tilsluttet FN’s Global Compact, som har til formål at inddrage private virksomheder i løsningen af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. FN Global Compact består af 10 principper indenfor bl.a. menneskerettigheder og miljøansvarlighed.


ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og derfor står et godt og sikkert arbejdsmiljø øverst på vores dagsorden. Vi arbejder intensivt med at undgå arbejdsulykker og med at fastholde OX-ON som en spændende og attraktiv arbejdsplads.

 

Sweden,Finland,England,Norway
se,fi,gb,no