REACH - EU'S NYE
KEMIKALIELOVGIVNING

REACH er EU’s nye samlede kemikalielovgivning.
Det står for registrering, valuering, autorisering af kemikalier.

HVAD ER REACH?

Målet med REACH er at give bedre beskyttelse af såvel sundheden som miljøet. Det skal ske via bedre og tidligere identifikation af kemiske stoffers iboende egenskaber. Fordelene ved REACH-systemet vil komme gradvist, efterhånden som flere og flere stoffer indrulles i REACH.

REACH blev indført i 2007, og omfatter registrering og kontrol af en række  stoffer som anses for at være skadelige.


KANDIDATLISTEN

Som en del af REACH-systemet har virksomheder pligt til at oplyse kunder og forbrugere om, hvorvidt deres produkter indeholder særligt problematiske stoffer, dvs. stoffer på den såkaldte kandidatliste. Når et stof fra kandidatlisten bliver optaget på godkendelsesordningen, skal de virksomheder, som fortsat ønsker at producere eller anvende stoffet, søge godkendelse. Og efterfølgende skal den der bringer produktet på markedet sikre, at der informeres down stream. 

Kandidatlisten kaldes også SVHC-listen (SVHC = substances of very high concern). Listen indeholder bl.a.   Ftalater  (PVC-blødgører) som indenfor personlige værnemidler kan være en særlig udfordring i forhold lavprisvarer som PVC handsker, PVC dotter på handsker  samt  fodtøj af PVC.
 


LOVEN I PRAKSIS

Oplysningspligten betyder at alle led i forsyningskæden skal informeres hvis et produkt indeholder kemikalier fra REACH-listen. Dvs. anvendes et sådan produkt i en virksomhed skal ledelsen  sikre at medarbejderne informeres, ligesom  sælgeren i en forretning altid skal informere kunden der  køber produktet.

 

OX-ON SKABER NYE 
OG RENERE PRODUKTER

I erkendelsen af  at det er svært at sikre at informationen når ud til det sidste og vigtigste led – brugeren, har OX-ON sat det mål ikke at levere produkter der indeholder kemikalier fra REACH-listen.

Det har haft forskellige konsekvenser, ikke mindst fordi der er sammenhæng mellem pris og produktsikkerhed.


EKSEMPLER:

  • Røde PVC handsker er udgået, fordi de har et højt indhold af Ftalater fra REACH-listen. De er erstattet af grønne PVC handsker, som er sikre i forhold til REACH. 
     
  • PVC støvler og PVC regntøj er taget ud af sortimentet, og her har det ikke været muligt at finde erstatninger i et tilsvarende  prisleje.
     
  • PVC i strikhandsker med dotter, og havehandsker er erstattet med  en type, som er sikker i forhold til REACH.
     

Det er umuligt at se eller mærke hvilken type Ftalat der er anvendt i et produkt, og holdbarheden forbedres ikke ved at anvende godkendte Ftalater. De afledte prisstigninger skal derfor udelukkende  vurderes  i  forhold til, at alle eksperter er enige om, at Ftalaterne på REACH-listen er særdeles skadelige.


Kontakt os på Telefon +45 7431 1888 – hvis du evt. har spørgsmål.
 

Med venlig hilsen
OX-ON A/S

Sweden,Finland,England,Norway
se,fi,gb,no