Tidsbestemmelser for anvendelse

I hvor lange tid, må du arbejde med hvilken type åndedrætsværn?

I dansk lovgivning ligger der en begrænsning på max. 3 timers brug af filtrerende åndedrætsværn fordelt på en hel arbejdsdag.

Er det påkrævet at bruge åndedrætsværn udover 3 timer, skal man enten bruge motordrevet åndedrætsværn eller trykluftsforsynet åndedrætsværn. Man skal ved brug af turboåndedrætsværn sikre, at indholdet i miljøet, hvor der arbejdes, har et min. iltindhold på 17 %.

Derudover skal man bruge de rigtige filtre, som passer til opgaven. Såfremt iltindholdet er under 17 %, eller der ikke findes filtre, der sikrer mod et kemikalie, skal man bruge friskluftforsynet åndedrætsværn.

+45 7431 1888

Hos OX-ON er vi altid klar til at guide og vejlede dig til det rette valg.
info@ox-on.com