EN-standarder

Alle personlige værnemidler skal være godkendt i henhold til EU’s forordning 2016/425, og herudover findes så en række EN-normer, der skal opfyldes i forskellige brugssituationer.

Nedenstående liste angiver de væsentligste og mest almindeligt anvendte normer inden for de forskellige områder. OX-ON A/S hjælper dig med at overholde lovgivningen og passe på dig selv.

Handsker

EN 420 Dækker de generelle krav til arbejdshandsker
EN 388 Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko (skærehæmmende handsker)
EN 374 Handsker til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer (kemihandsker)
EN 407 Handsker til beskyttelse mod termisk risiko (fx svejsehandsker)
EN 511 Handsker til beskyttelse mod kulde (vinterhandsker)
EN 10819 Handsker til beskyttelse mod vibrationer (vibrationshandsker)
EN 12477 Svejsehandsker

 

Åndedrætsværn

EN 136 Helmasker
EN 140 Halvmasker
EN 14387 Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN 143 Partikelfiltre
EN 12941 Motordrevet åndedrætsværn med hjelm / hætte
EN 12942 Åndedrætsværn med turboenhed
EN 149 Filtrerende ansigtsmasker mod partikler
EN 405 Filtrerende ansigtsmasker mod gasser/partikler
EN 14594 Trykluftforsynet hætte / visir

 

Ansigts -og øjenværn

EN 165 Øjenværn
EN 166 Øjenbeskyttelse, krav til beskyttelse
EN 167 Øjenbeskyttelse, krav til optiske egenskaber
EN 168 Øjenværn, ikke optiske testmetoder
EN 169 Øjenbeskyttelse, svejsefilter
EN 170 Krav til filtre mod UV-stråling
EN 172 Øjenværn med solbeskyttelsesfiltre til erhvervsarbejde
EN 175 Øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning
EN 379 Øjenbeskyttelse med automatisk svejsefiltre med DIN-glas

 

Faldsikring

EN 341 Nedfiringsudstyr
EN 353-1 Glidesystem med ikke-elastisk ankerline
EN 353-2 Glidesystem med fleksibel ankerline
EN 354 Line / støttestropper
EN 355 Falddæmper, energiabsorber
EN 358 Støttebælte og positioneringssystemer
EN 360 Automatiske fangindretninger (faldblokke)
EN 361 Sele
EN 362 Forbindelsesled (karabiner)
EN 363 Faldsikringssystemer
EN 364 Afprøvningsmetoder
EN 365 Brugsanvisning og mærkning
EN 795 Forankringsudstyr
EN 1496 Redningsudstyr - løfteanordninger

 

Beskyttelsesdragter

EN 943-1 - Type 1 Gastæt – også i sømme og lynlåse
EN 943-1 - Type 2 Gastæt med tilført lufttryk (positivt overtryk)
EN 943-1 - Type 3 Gastæt – også i sømme – højtryk
EN 14605 - Type 4 Væsketæt – også i sømme – sprøjte og stænk
EN 13982-1/2 - Type 5 Støvpartikler – syede sømme
EN 13034 - Type 6 Væskestænk tæt – syede sømme
EN 1073-2 - Type 7 Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv partikelforurening (ikke mod radioaktiv stråling)
EN 14126 - Type 8 Beskyttelsesdragt mod smitsomme partikler
EN 1149-5 - Type 9 Beskyttelsesdragter med elektrostatiske egenskaber

 

Hovedværn

EN 397

Sikkerhedshjelme

EN 812 Besøgshjelme / sikkerhedscaps

 

 

Høreværn

 

EN 352-1 Høreværn med hovedbøjle
EN 352-2 Ørepropper
EN 352-3 Høreværn med hjelmmontage
EN 352-4 Niveau-afhængige høreværn
EN 352-5 Høreværn med aktiv lyddæmpning
EN 352-6 Høreværn med audio-kommunikation

 

Knæskånere

EN 14404 Knæskånere

 

+45 7431 1888

Hos OX-ON er vi altid klar til at guide og vejlede dig til det rette valg.
info@ox-on.com