OX-ON Tecmen Powered Ait Kit Comfort
Nyt Motoriseret Åndedrætsværn - OX-ON Tecmen Powered Air Kit Comfort

Faldsikringens 10 bud

1. Du skal anvende faldsikring ved risiko for fald

Når du skal udføre opgaver, hvor der er risiko for fald eller 2 meter fra lodret fald på fladt arbejdsareal, SKAL du benytte faldsikringsudstyr.

 

2. Du skal vurdere hver arbejdsopgave

Når du tilrettelægger dit arbejde med faldsikringsudstyr, skal du tage hensyn til eventuelle fysiske eller psykiske belastninger, ulemper mv., der er forbundet med brugen af udstyret.

 

3. Forankringspunktet skal kunne klare et træk på 1.200 kg

Det skal så vidt muligt etableres over hovedhøjde.

 

4. Du skal tælle din egen højde med i beregning af faldlængde

Når du bruger falddæmper, er det vigtigt at beregne den nødvendige frihøjde. Find mere info om frihøjde i produktets brugervejledning.

 

5. Vejledning og afprøvning. Et krav, før du tager udstyret i brug

Faldsikring er et klasse 3 produkt. Det betyder, at forkert brug kan medføre svær legemsbeskadigelse eller i værste fald døden. Grundig vejledning  og afprøvning før ibrugtagning er derfor et krav, og øverste ledelse i virksomheden har ansvaret for, at vejledning gennemføres.

 

6. Det er farligt at hænge i en sele – udarbejd derfor en evakueringsplan

Ved anvendelse af faldsikring, er det et lovkrav, at der er udarbejdet en rednings- og evakueringsplan. Denne plan skal sikre, at en person som er faldet, og nu hænger i sit faldsikringsudstyr, hurtigt kan reddes op eller ned og derved undgå hængetraume. Hængetraumer kan på mindre end ½ time medføre blodpropper.

 

7. Undersøg din vægt i forhold til specifikationen på udstyret

Max. brugervægt for faldsikring kan variere - find derfor mere info om brugervægt i produktets brugervejledning.

 

8. Du skal registrere det, når du første gang tager udstyret i brug

Der skal føres logbog over udstyret og noteres dato for første ibrugtagning, serienummer og produktionsdato.

 

9. Du skal sende udstyret til inspektion straks efter et fald

Efter et fald må udstyret ikke længere anvendes. Seler og produkter med webbing eller reb skal kasseres, og store blokke med wire skal sendes til autoriseret serviceværksted.

 

10. Du skal sende udstyret til inspektion mindst 1 gang om året

Faldsikringsudstyr skal efterses af en uddannet Kompetent Person mindst 1 gang om året. Personen skal kunne fremvise gyldigt certifikat, der viser status som ”Kompetent Person med hensyn til visuelt eftersyn af faldsikring”. 

+45 7431 1888

Hos OX-ON er vi altid klar til at guide og vejlede dig til det rette valg.
info@ox-on.com