Måling af HML

Din arbejdsplads skal måle støjniveauet, så du kan vælge det rigtige høreværn.

Hvad er HML-metoden?

 

Høreværn kan kun blive godkendt, hvis dæmpningen er blevet målt på et autoriseret laboratorium. Alle høreværn fra OX-ON er godkendte, og værdierne for dæmpningen er oplyst på høreværnet eller trykt på emballagen. 


Dæmpningen måles i tre kategorier for frekvens: High, Medium og Low (også kaldet HML metoden). Tallene angiver høreværnets forventede dæmpning i decibel (dB).

  • H (High) - viser dæmpning af højfrekvente lyde
  • M (Medium) - viser dæmpning af mellemfrekvente lyde
  • L (Low) - viser dæmpning af lavfrekvente lyde

 

Flere informationer

 

Sådan læses tallene på dine høreværn:

https://hoereforeningen.dk/viden-om/stoej/stoej-paa-jobbet/

https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/hoerevaern-d-5-2-2/


https://amid.dk/regler/at-vejledninger/maaling-stoej-arbejdspladsen-d-7-4/

+45 7431 1888

Hos OX-ON er vi altid klar til at guide og vejlede dig til det rette valg.
info@ox-on.com