SNR Værdi og beregning

Hvad er SNR Værdi?


SNR Værdi (Simplified Noise level Reduction) er en angivelse af høreværnets dæmpning for generel støj. 


Når støjen på arbejdspladsen er målt, kan høreværnets SNR Værdi trækkes fra målingen, hvorved støjniveauet skal nå ned på 70-75 dB (decibel) for at høreværnet er tilstrækkeligt dæmpende.

Beregning


Se dette eksempel på beregning af støjbelastning (dB) på en motorsav:

> STØJNIVEAU PÅ MOTORSAV  109 dB
> HØREVÆRNETS DÆMPNING
   (ved f.eks. OX-ON D3 Comfort)
 -  34 dB
> STØJ ØRET UDSÆTTES FOR  =  75 dB

 

Flere informationer


Læs mere om, hvordan du aflæser tallene på dit høreværn:

https://hoereforeningen.dk/viden-om/stoej/stoej-paa-jobbet/


https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/hoerevaern-d-5-2-2/


https://amid.dk/regler/at-vejledninger/maaling-stoej-arbejdspladsen-d-7-4/

+45 7431 1888

Hos OX-ON er vi altid klar til at guide og vejlede dig til det rette valg.
info@ox-on.com