Kemikalielisten

I nedenstående kemikalieliste kan du se hvilke kemikalier der alt indgår i testen vedr. EN ISO 374. Der testes ikke på samtlige kemikalier i hver test, men kun dem .....
   Kode Kemikalie 
CAS nr.
 Kategori
   A  Metanol  67-56-1  Primær alkohol
   B  Acetone  67-64-1  Ketone
   C  Acetonitril  75-05-8  Nitril
   D  Dichlormethan  75-09-2  Klorineret paraffin
   E  Carbonmethan  75-15-0  Svovl indholdende organisk forbindelse
   F  Toluen  108-88-3  Aromatisk kulbrinte
   G  Dietylamin  109-89-7  Amin

 H  Tetrahydrofuran  109-99-9  Heterocyklisk og æterisk forbindelse
   I  Etylacetat  141-78-6  Ester
   J  n-Heptan  142-82-6  Mættet kulbrinte
   K  Natriumhydroxid 40%
 1310-73-2  Uorganisk base
   L  Svovlsyre 96%
 7664-93-9  Uorganisk mineralsyre (oxiderende)
   M  Salpetersyre 65%
 7697-37-2  Organisk mineralsyre (oxiderende)
   N  Eddikesyre 99%
 64-19-7  Uorganisk syre
   O  Amminiak 25%
 1336-21-6  Uorganisk base
   P  Brintoverilte 30%
 7722-84-1  Peroxid
   S  Flussyre 40%
 7664-39-3  Uorganisk mineralsyre
   T  Formaldehyde 37%
 50-00-0  Aldehyd

+45 7431 1888

Hos OX-ON er vi altid klar til at guide og vejlede dig til det rette valg.
info@ox-on.com