Fødevaregodkendte handsker

Handsker der er certificeret og godkendt til håndtering af levnedsmidler (fødevarer) mærkes med piktogrammet, vi kalder ”glas og gaffel”.

Handsken kan kun få tildelt dette piktogram, hvis handskematerialet ikke kan påvirke levnedsmidlet og dermed udgøre en helbredsrisiko. 


Handsker med dette piktogram overholder EU's hoveddirektiv EC/1935/20004 der omhandler krav til alle materialer, der kan komme i kontakt med levnedsmidler.