Kemikalielisten

I nedenstående kemikalieliste kan du se hvilke kemikalier der alt indgår i testen vedr. EN ISO 374. Der testes ikke på samtlige kemikalier i hver test, men kun dem .....

 

 

Kode Kemikalie  CAS nr. Kategori
A Metanol 67-56-1 Primær alkohol
B Acetone 67-64-1 Ketone
C Acetonitril 75-05-8 Nitril
D Dichlormethan 75-09-2 Klorineret paraffin
E Carbonmethan 75-15-0 Svovl indholdende organisk forbindelse
F Toluen 108-88-3 Aromatisk kulbrinte
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk og æterisk forbindelse
I Etylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-6 Mættet kulbrinte
K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Uorganisk base
L Svovlsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre (oxiderende)
M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Organisk mineralsyre (oxiderende)
N Eddikesyre 99% 64-19-7 Uorganisk syre
O Amminiak 25% 1336-21-6 Uorganisk base
P Brintoverilte 30% 7722-84-1 Peroxid
S Flussyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre
T Formaldehyde 37% 50-00-0 Aldehyd
Back to Top