OX-ON ER ISO-CERTIFICERET

OX-ON er certificeret efter Kvalitetsledelsessystemet ISO9001:2015

 

ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at alle i organisationen har fokus på at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig. Kvalitetsledelsessystemet gælder for alle virksomhedens aktiviteter og efterprøves løbende gennem interne audit efter fastlagte planer.  Hos OX-ON bruger vi ISO9001 som et fælles værktøj i vores daglige arbejde, og vi er alle forpligtede til at efterleve systemet. 

Formålet med kvalitetsledelsessystemet er blandt andet:

  • At overholde kravene fra kunderne.
  • At fastlægge ansvar og kompetence i forbindelse med de aktiviteter, der kan påvirke kvaliteten samt allokere de nødvendige ressourcer.
  • Identifikation, kvalificering og ledelse af risici.
  • At sikre planlægning og gennemførelse af nødvendige kvalitetsledelsesaktiviteter.
  • At igangsætte korrigerende og forebyggende handlinger for til stadighed at forbedre systemet.
  • At efterleve kravene i ISO 9001:2015 samt relevante myndighedskrav.
ISO9001 - OX-ONISO9001 - OX-ON