OX-ON ER ISO-CERTIFICERET

OX-ON er certificeret efter Kvalitetsledelsesstandard ISO9001:2015 og Miljøledelsesstandard ISO14001:2015

 

OX-ONs kvalitets- og miljøledelsessystem sikrer, at alle i organisationen har fokus på at skabe forbedringer, sikre kvalitet af produkt og service samt sikre de nødvendige miljøhensyn.

Kvalitets- og miljøledelsessystem dækker alle virksomhedens aktiviteter og systemets effektivitet efterprøves løbende gennem fastlagte interne audits. Hos OX-ON bruger vi ISO9001 og ISO14001 som et fælles værktøj i vores daglige arbejde, og som en løftestang for kontinuerlige forbedringer. Vi har alle forpligtet os til at efterleve systemets retningslinjer og arbejde med mulige forbedringer. 

 

Formålet med kvalitets- og miljøledelsessystemet er blandt andet:

  • At overholde kravene fra kunderne.
  • At fastlægge ansvar og kompetence i forbindelse med de aktiviteter, der kan påvirke kvalitet og miljø, samt allokere de nødvendige ressourcer.
  • Identifikation og mitigering af ricici.
  • At sikre planlægning og gennemførelse af nødvendige kvalitets- og miljøledelsesaktiviteter.
  • At igangsætte korrigerende og forebyggende handlinger for til stadighed at forbedre systemet og OX-ONs performance.
  • At efterleve kravene i ISO9001:2015 og ISO14001:2015 samt alle relevante myndighedskrav mht kvalitet og miljøhensyn.
  • Sikre løbende dokumentering af vores indsats indenfor miljø og bæredygtighedsområdet.
ISO9001 - OX-ONISO9001 - OX-ON
Back to Top