Faldsikring - det bør du vide

I gennemsnit sker der 1 faldulykke hvert minut i Europa. Så vær opmærksom når du arbejder i højden eller dybden fx på tag, stillads eller brønd og brug faldsikringsudstyr.

Hvorfor skal du anvende Faldsikringsudstyr?


Faldsikringsudstyr er klassificeret som ”kategori III – PPE udstyr mod dødelig eller alvorlig og uoprettelig fare”. Udstyr til faldsikring bruges til at:

 • Standse fald
 • Hindre fald
 • Sænke eller løfte personer – (fx i siloer eller brønde)

Du bør bruge faldsikringsudstyr, hvis du ikke på anden måde kan planlægge, tilrettelægge og udføre dit arbejdet forsvarligt med kollektiv sikring fx rækværk, stillads eller personløfter.

Faldsikringen 10 bud

Læs om EN Standarder for faldsikringsudstyr

Faldsikring består af 3 dele (Faldsikringens ABC)


Et faldsikringssystem består af et ankerpunkt, en helsele og et forbindelsesled. Dit faldsikringssystem fungerer ikke, hvis en af delene mangler.

 • Ankerpunkt (på engelsk = Anchorage)
 • Helsele (på engelsk = Body)
 • Forbindelsesled (på engelsk = Connection device)

ABC (Anchorage, Body, Connection) er en nem måde at huske delene på.


Læs mere om Faldsikringens ABC

Faldsikringens Ankerpunkt (Eng: Anchorage)

Ankerpunktet er et indkoblingspunkt for forbindelsesleddet. Det skal være et sikkert fæste og skal som minimum kunne klare et træk på 1.200 kg. (12 kN). Eksisterende ankerpunkter kan fx findes i en I-bjælke, bygningsstillads eller andet fast/strukturelt punkt. Permanente ankerpunkter kan fx være forankringsøjer, horisontale wiresystemer, horisontale skinnesystemer. 


Midlertidige ankerpunkter kan fx være en forankringsslynge af vævet bånd/wire osv.).Ankerpunktet skal så vidt muligt være placeret vertikalt over brugeren, og man bør ikke bevæge sig væk fra ankerpunktet i en større vinkel end 30 grader, da der ellers vil være stor risiko for pendulsving, der kan give stor skade.

Sådan tester du dit faldsikringsudstyr INDEN brug

Faldsikringens Helsele (Eng: Body/Harness)

Helsele anvendes til at fastholde og på en sikker måde fange brugeren før, under og efter et fald. Der findes mange modeller af helseler, og det er vigtigt at selen er tilpasset brugeren korrekt.


Se OX-ONs udvalg af helseler 

Faldsikringens Forbindelsesled (Eng: Connection device)

Forbindelsesled anvendes mellem helselen og ankerpunktet, og findes i forskellige varianter:

 • Falddæmperline – max 2 meter med falddæmper
 • Faldsikringsblok – med selvindtrækkende line og integreret falddæmper.
 • Faldstopline: Et faldsikringssystem som tillader, at brugeren arbejder i et
 • risikoområde og fanger dem, hvis de skulle falde (med falddæmper).
 • Støtteline: Et system, der giver støtte til brugeren og samtidig forhindrer brugeren i at nå et risikoområde (ikke falddæmper).

Se OX-ONs udvalg af forbindelsesled

Back to Top