Eftersyn og inspektion - husk det årlige eftersyn

Dit faldsikringsudstyr skal efterses en gang om året af en Kompetent Person uddannet af producenten eller en godkendt repræsentant for denne. Hos OX-ON er vi certificeret og tilbyder regelmæssig eftersyn og inspektion.


Et årligt eftersyn omfatter kontrol af:

  • Liner og bånd mm.
  • Funktionsdygtighed for låse
  • Justeringsanordninger
  • Karabinhager
  • Faldsikringsblokke
  • Falddæmpere
  • Glidelåse

Eftersynet skal ske senest hver 12. måned. I visse brancher – fx den kemiske industri – kan der være behov for hyppigere eftersyn. Ofte har producenten udførlige instruktioner omkring eftersyn/inspektion, som skal følges.

OX-ON udbyder også kurser i at blive "kompetent person" inden for faldsikring, hvor der uddannes til at kunne foretage eftersyn på en lang række faldsikringsprodukter. Læs mere om OX-ONs kursustilbud her.

Back to Top