EN Standarder for Åndedrætsværn

EN 136

Helmasker

   

EN 140

Halvmasker

   

EN 143

Partikelfiltre

   

EN 149

Filtrerende ansigtsmasker mod partikler

    

EN 405

Filtrerende ansigtsmasker mod gasser/partikler

     

EN 12941

Motordrevet åndedrætsværn med hjelm / hætte

     

EN 12942

Åndedrætsværn med turboenhed

     

EN 14387

Gasfiltre og kombinationsfiltre

     

EN 14594

Trykluftforsynet hætte / visir

Back to Top