Faldsikringens 10 bud

1. Anvend faldsikring ved risiko for fald

Når du skal udføre opgaver, hvor der er risiko for fald, eller hvor der er 2 meter fra lodret fald på fladt arbejdsareal, SKAL du benytte faldsikringsudstyr.


2. Vurdér hver arbejdsopgave

Når du tilrettelægger dit arbejde med faldsikringsudstyr, skal du tage hensyn til eventuelle fysiske eller psykiske belastninger, ulemper mv., der er forbundet med brugen af udstyret.


3. Forankringspunktet skal kunne klare et træk på 1.200 kg

Forankringspunktet skal så vidt muligt etableres over hovedhøjde. Læs mere om forankringspunkt her


 4. Tæl din egen højde med i faldlængden

Når du bruger falddæmper, er det vigtigt at beregne den nødvenidge frihøjde. Find mere info om frihøjde i produkets brugervejledning.

Du kan også læse mere her


5. Vejledning og afprøvning er et krav, før du tager udstyret i brug

Faldsikring er et klasse 3 produkt. Det betyder, at forkert brug kan medføre svær legemsbeskadigelse eller i værste fald døden. Grundig vejledning  og afprøvning før ibrugtagning er derfor et krav, og øverste ledelse i virksomheden har ansvaret for, at vejledning gennemføres.


6. Udarbejd derfor en evakueringsplan

Det er farligt at hænge i en sele. Ved anvendelse af faldsikring, er det derfor et lovkrav, at der er udarbejdet en rednings- og evakueringsplan. Denne plan skal sikre, at en person som er faldet, og nu hænger i sit faldsikringsudstyr, hurtigt kan reddes op eller ned og derved undgå hængetraume. Hængetraumer kan på mindre end ½ time medføre blodpropper.


7. Undersøg din vægt i forhold til specifikationen på udstyret

Din vægt kan være afgørende. Max. brugervægt for faldsikring kan variere. Find derfor mere info om brugervægt i det specifikke produktets brugervejledning.


8. Der skal føres logbog

Første gang du tager udstyret i brug, skal du huske at registrere dato for første ibrugtagning, serienummer og produktionsdato.


9. Send udstyret til inspektion straks efter et fald

Efter et fald må udstyret ikke længere anvendes. Seler og produkter med webbing eller reb skal kasseres, og store blokke med wire skal sendes til autoriseret serviceværksted.


10. Send udstyret til inspektion min. 1 gang om året

Faldsikringsudstyr skal efterses af en uddannet Kompetent Person mindst 1 gang om året. Personen skal kunne fremvise gyldigt certifikat, der viser status som ”Kompetent Person med hensyn til visuelt eftersyn af faldsikring”. 


Back to Top