Typer af åndedrætsværn

Arbejder du med dampe, partikler og farlige stoffer, er det vigtigt, at du bruger sikkerhedsmaske – også kaldet åndedrætsværn. Sådan vælger du den rigtige.


Der findes 3 typer åndedrætsværn


Filtrende åndedrætsværn

Kaldes også for korttidsmasker og er de mest anvendte åndedrætsværntyper som findes både med og uden udåndingsventil.
BEMÆRK: Disse type masker må max. anvendes 3 timer pr. dag. Indenfor denne gruppe åndedrætsværn findes der tre modeltyper:

  • Filtrerende 'ansigtsmasker' (også kaldet kopmasker, støvmasker eller engangsmasker) der dækker næse og mund.
  • Filtrerende 'halvmasker' med faste eller udskiftelige filtre der dækker næse og mund.
  • Filtrerende 'helmasker' med udskiftelig filtre der dækker næse, mund og øjne.

Åndedrætsværn med motor

Kaldes også for 'turboenheder' på grund af den batteridrevne motor, der gennem et eller flere filtre blæser luft ind i åndedrætsværnet (udstyret genererer ikke ilt, men renser luften). Turboudstyret kombineres med hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.

BEMÆRK:
 Denne type må gerne anvendes mere end 3 timer pr. dag.

Luftforsynet åndedrætsværn

Udstyret bruges, når der er iltmangel på arbejdsstedet, og der ikke er filtre der kan fjerne forureningen. Skal desuden bruges, når der forefindes højere koncentrationer af forurening, end filtrene er beregnet til. Trykluftforsynet åndedrætsværn kombineres med hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.

BEMÆRK
: Denne type må gerne anvendes mere end 3 timer pr. dag.

Der findes nogle typer opgaver, der er underlagt særlige myndighedskrav (fx arbejde med gylletanke). Disse opgaver kræver brug af luftforsynet åndedrætsværn.


Back to Top