De 13 huskeregler for åndedrætsværn

1. Alle masker begrænser mere eller mindre udsynet og kan derfor øge risikoen for farer.


2. Du kan forlænge levetiden på dit gas-/dampfilter ved at opbevare det i en lufttæt beholder.


3. Partikelfiltre beskytter ikke mod gasser og dampe. Gas-/dampfiltre beskytter ikke mod partikler. 


4. Arbejder du med blandingsprodukter, så tjek det lovpligtige sikkerhedsdatablad. Her beskrives hvilke værnemidler, der er påkrævet


5. I dansk lovgivning ligger der en begrænsning på max 3 timers brug af filtrende åndedrætsværn fordelt på en hel arbejdsdag. Dette for at undgå kondensdannelse i masken og dermed vand i lungerne.


6. Anvender du åndedrætsværn mere end 3 timer, er det påkrævet at bruge f.eks. turboåndedrætsværn.


7. Er iltindholdet i rummet under 17% eller findes der ikke filtre, der sikrer mod det kemikalie, du arbejder med. Her skal du bruge friskluftforsynet åndedrætsværn også kaldet ekstern luftforsyning.


8. Tommelfingerreglen er, at når åndedrætsmodstanden i et partikelfiltrerende åndedrætsværn mærkbar øges, skal filtret udskiftes.


9. Ved gas- /dampfiltre er tommelfingerreglen, at når du kan lugte eller smage det, du arbejder med, beskytter filtret ikke mere og skal udskiftes.


10. Vær bevidst om at der er stoffer, som har dårlig advarselsegenskaber i form af lugt eller smag.


11. Vær opmærksom på at der ikke findes filtre til beskyttelse mod enhver type gas/damp. Findes der ikke et egnet filter, skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. 


12. Personer med dårlig eller ingen lugtesans bør ikke bruge masker med filtre, men i stedet friskluftforsynet åndedrætsværn.


13. Hav altid ekstra filtre på lager.


Back to Top