Tidsbestemmelser for anvendelse

I hvor lange tid, må du anvende et åndedrætsværn?


I dansk lovgivning ligger der en begrænsning på max. 3 timers brug af filtrerende åndedrætsværn (også kaldet engangsmasker, støvmasker, kopmasker) fordelt på en hel arbejdsdag.

Er det påkrævet at bruge åndedrætsværn udover 3 timer, skal man enten bruge motordrevet åndedrætsværn eller trykluftsforsynet åndedrætsværn.

Er iltindholdet i rummet under 17%, eller findes der ikke filtre, der sikrer mod et kemikalie, skal man bruge trykluftforsynet åndedrætsværn.

Derudover skal man huske at bruge de rigtige filtre, som passer til opgaven.

Back to Top