Tidsbestemmelser for anvendelse

I hvor lange tid, må du anvende et åndedrætsværn?


I dansk lovgivning ligger der en begrænsning på max. 3 timers brug af filtrerende åndedrætsværn (også kaldet engangsmasker, støvmasker, kopmasker) fordelt på en hel arbejdsdag.

Er det påkrævet at bruge åndedrætsværn udover 3 timer, skal man enten bruge motordrevet åndedrætsværn eller trykluftsforsynet åndedrætsværn.

Er iltindholdet i rummet under 17%, eller findes der ikke filtre, der sikrer mod et kemikalie, skal man bruge trykluftforsynet åndedrætsværn.

Derudover skal man huske at bruge de rigtige filtre, som passer til opgaven.