Hvad siger loven om høreværn?

Din arbejdsplads skal måle støjniveauet, så du kan vælge det rigtige høreværn.

 

Loven siger, at det er påkrævet at bruge høreværn, når støjniveauet er min. 85 dB(A).

Din arbejdsgiver skal stille høreværn til rådighed, når støjbelastningen overstiger 80dB (A), hvis spidsværdierne overstiger 135 dB (C) eller støjen i øvrigt er skadende eller stærkt generende.

Et høreværn skal være godkendt og CE-mærket.
Se EN-standarder for høreværn

Back to Top