Støjbelastning - undgå høreskader!

Det er både støjstyrken og varigheden af støjen, der er afgørende for om en høreskade opstår.

 

Måling af støj

Støjniveauet måles i decibel (dB). Det menneskelige øre har ikke samme følsomhed over for dybe toner som over for høje. Det er man nødt til at kompensere for, når støjen måles. Det gør man ved hjælp af et såkaldt A-filter (A). Derfor kaldes måleenheden også for dB(A).

Det kræver professionelt udstyr at måle støjen præcist. Men du kan downloade gratis apps til støjmåling til mobiltelefonen. De giver ikke en præcis måling af dB, men de kan give dig et fingerpeg om, hvad der støjer, og hvor det støjer mest.

Ved en belastning på over 85 dB, skal du altid benytte høreværn eller ørepropper. Er du som medarbejder udsat for støj over 80 dB, skal virksomheden betale udgiften for høreværn (Til sammenligning er støjniveauet på et kontor mellem 65-70 dB).

Her kan du se eksempler på dB-tallet for almindelig støj i din hverdag samt for industriel støj:

Hvordan påvirkes du af støj?

Et høreværn skal ikke dæmpe støjen mest muligt, men derimod tilstrækkeligt. Et støjniveau på 70-75 dB giver dig som bruger mulighed for at kommunikere med omgivelserne og samtidig høre fx advarselssignaler. 

En forøgelse af lydstyrken med 3 dB svarer til en fordobling af lydtrykket. Det betyder at der ved en øgning på 3 dB opnås den samme belastning af øret på den halve tid:

  • 85 dB(A) i 8 timer

  • 88 dB(A) i 4 timer

  • 91 dB(A) i 2 timer

  • 94 dB(A) i 1 time

  • 97 dB(A) i 30 minutter

  • 100 dB(A) i 15 minutter

Back to Top