Faldsikringens ABC

I gennemsnit sker der 1 faldulykke hvert minut i Europa. Så vær opmærksom når du arbejder i højden eller dybden for eksempel på tag, stillads eller brønd og brug altid faldsikringsudstyr


Faldsikringsudstyr er klassificeret som ”Kategori III – PPE udstyr mod dødelig eller alvorlig og uoprettelig fare”. Udstyr til faldsikring bruges til at:

  • Standse fald
  • Hindre fald
  • Sænke eller løfte personer – for eksempel i silo eller brønd.

Du bør bruge faldsikringsudstyr, hvis du ikke på anden måde kan planlægge, tilrettelægge og udføre dit arbejdet forsvarligt med kollektiv sikring, for eksempel rækværk, stillads eller personløfter. 


Faldsikring består af 3 dele

Et faldsikringssystem består af et ankerpunkt, en helsele og et forbindelsesled. Dit faldsikringssystem fungerer ikke, hvis en af delene mangler. 

  • Ankerpunkt (Anchorage)
  • Helsele (Body)
  • Forbindelsesled (Connection device)

ABC (Anchorage, Body, Connection) er en nem måde at huske delene på.

 

A) Faldsikringens Ankerpunkt (Anchorage)

Ankerpunktet er et indkoblingspunkt for forbindelsesleddet. Det skal være et sikkert fæste og skal som minimum kunne klare et træk på 1.200 kg. (12 kN). Eksisterende ankerpunkter kan fx findes i en I-bjælke, bygningsstillads eller andet fast/strukturelt punkt. Permanente ankerpunkter kan fx være forankringsøjer, horisontale wiresystemer, horisontale skinnesystemer. 

Midlertidige ankerpunkter kan fx være en forankringsslynge af vævet bånd/wire osv.

Ankerpunktet skal så vidt muligt være placeret vertikalt over brugeren, og man bør ikke bevæge sig væk fra ankerpunktet i en større vinkel end 30 grader, da der ellers vil være stor risiko for pendulsving, der kan give stor skade.

 

B) Faldsikringens Helsele (Body Wear/Harness)

Helsele anvendes til at fastholde og på en sikker måde fange brugeren før, under og efter et fald. Der findes mange modeller af helseler, og det er vigtigt at selen er tilpasset brugeren korrekt.

 

C) Faldsikringens Forbindelsled (Connecting device)

Forbindelsesled anvendes mellem helselen og ankerpunktet, og findes i forskellige varianter:

  • Falddæmperline: Max 2 meter med falddæmper
  • Faldsikringsblok: Med selvindtrækkende line og integreret falddæmper.
  • Faldstopline: Et faldsikringssystem som tillader, at brugeren arbejder i et risikoområde og fanger dem, hvis de skulle falde (med falddæmper).
  • Støtteline: Et system, der giver støtte til brugeren og samtidig forhindrer brugeren i at nå et risikoområde (ikke falddæmper).

Back to Top