Beskyttelsbeklædning - det bør du vide

Brug beskyttelsesdragt for din egen sikkerheds skyld – og vælg den korrekte dragt ud fra arbejdets risiko og mulighed for skader.

 

Vurdér opgaven ud fra disse tre katagorier:

 

  • Minimal risiko hvor du fuldt ud kan identificere risici, og der kun kan forekomme overfladiske skader, fx almindelig rengøring og havearbejde.

  • Moderat risiko hvor du umiddelbart kan identificere risikoen, og hvor der er risiko for permanente, ikke livstruende skader.

  • Høj risiko hvor du enten ikke har mulighed for at bedømme, hvor farligt arbejdet er, og/eller der er risiko for alvorlige/fatale følger som f.eks. kemisk påvirkning.

Refleksvest og beskyttelsesdragt kan redde dit liv

 

Korrekt påklædning er vigtigere, end du tror – ja faktisk livsvigtig.

Med den rette påklædning til det rette arbejde kan du sikre dig beskyttelse mod f.eks. kemikalier, aerosoler, virus/bakterier og partikelforurening. 

 

Guide til beskyttelsesdragter

 

Back to Top