EN ISO 374 - Beskyttelse mod kemikalier

 

Kemikalier kan optages gennem huden og i værste fald medføre alvorlige helbredsproblemer. Med kemihandsker opnår du en god beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer.

 

Når du vælger handske til kemiarbejde, er det vigtigt at få klarlagt:

 1. Hvilke kemikalier arbejdes der med? Se kemikalielisten her
 2. Hvor skadeligt er kemikaliet?
 3. Hvor lang tid skal jeg bruge til arbejdet?
 4. Hvad er handskens gennemtrængningstid? - Se tabel nedenfor under Del 3

Kemihandsker - 10 gode råd

 • Tjek kemikaliets sikkerhedsdatablad punkt 8. Der står som regel en anbefaling til beskyttelse.
 • Skift hyppigt og mindst hver dag. Brug evt. engangskemihandsker som ”inderhandske”
 • Vær opmærksom på at der ikke løber væske fra ærmet ned i handsken – og omvendt
 • Er der skader på handsken bør den udskiftes omgående
 • Vær opmærksom på at kemikaliet også kan påvirke handsken selv om den ikke er i brug
 • Husk at en handske som er effektiv mod et kemikalie, ikke automatisk giver beskyttelse mod andre kemikalier eller blandinger af kemikalier
 • Hold øje med omgivelserne. Høje temperaturer eller tryk medfører større påvirkning af handskematerialet
 • Vær obs på at gennembrud af materialet sker før det kan registreres med øjet
 • Når du tager handsker af, skal du være opmærksom på ikke at få kemikalier på huden. ”Kræng” dem af.
 • Efter brug skal du være opmærksom på, at handskerne kan forurene. Opbevar dem i en tæt kasse, så ingen kommer i berøring med dem.

Kemihandsker - Vær særlig opmærksom på kemikalieblandinger


At en handske er certificeret og godkendt som kemihandske er ikke ensbetydende med, at den i længere tid kan modstå gennemtrængning af alle kemikalier. De eksisterende handsketests omfatter kun en begrænset del af de mange kemikalier der findes, og derfor skal du være særlig opmærksom ved kemikalieblandinger.

Ved en blanding af flere kemikalier kan gennemtrængningstiden for en handske ændres væsentligt. Derfor skal guiden til gennemtrængningstid tages med forbehold.

 

EN ISO 374:2016 = En EU-Standard for kemihandsker i 5 dele

Standarden består nu af fem forskellige dele:


Se film om EN ISO 374:2016

DEL 1: EN ISO 374-1:2016 - Terminologi og ydeevnekrav mod kemikalierisici

Del 1 omhandler den såkaldte kemikalieIiste, hvor kemikalier, der testes for, står opført. I  2016 blev standarden EN374:2003 udvidet med 6 nye stoffer på kemikalielisten, så der nu testes for 18 kemikalier (A-R) i alt. I den forbindelse blev navnet også ændret til EN ISO 374:2016.


Se hele kemikalielisten her

 

Når handsken er testen får den typenummer A, B eller C.

 • (piktogram) Type A = beskyttelseshandsker med gennemtrængningstid på min. 30 minutter for min. 6 kemikalier.
 • (piktogram) Type B = Beskyttelseshandsker med gennemtrængningstid på min. 30 minutter for min. 3 kemikalier.
 • (piktogram) Type C = Beskyttelseshandsker med gennemtrængningstid på min. 10 minutter for min. 1 kemikalie.

DEL 2: EN ISO 374-2:2016 - Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

Del 2 angiver testmetoder og krav for vurdering af hul-forekomster. Udvælgelsesmetoden for prøver defineres som ISO 2859. Hvis handsker har opnået min. niveau 2 i testen, yder den også en effektiv barriere mod bakterier, virus og svamp.

Ønsker man en handske særskilt testet for vira skal det være i overensstemmelse med ISO 16604.

Ydeevne niveau  

AQL (Accepteret kvalitetsniveau) Inspektionsniveau

Niveau 3

     < 0.65%     G1

Niveau 2

     < 1.5%   G2

Niveau 1

     < 4.0%     S4

 

DEL 3: EN16523-1:20156 - Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning af flydende kemikalier ved vedvarende kontakt

Del 3 specificerer kravene for gennemtrængningstid for forskellige kemikalier, når handsken udsættes for forskellige substanser. Tidligere hed testen EN374-3, men i 2015 blev den ændret til en fælles EN-standard for materiale, der kommer i kontakt med kemikalier, uanset om det er i form af en handske eller en beklædningsgenstand.

Gennemtrængningstid (også kaldet gennembrud eller permeation) angives i beskyttelsesgrad fra 1-6. Gennemtrængningstiden måles i antal minutter: Jo lavere tal for beskyttelsesgrad – jo kortere er kemikaliets gennemtrængningstid.

 

Beskyttelsesgrad    Gennemtrængningstid i min.
1 > 10 min.
2 > 30 min.
3 > 60 min.
4 > 120 min.
5 > 240 min.
6 > 480 min.

 

DEL 4: EN ISO 374-4:2016 - Bestemmelse af modstandsevne overfor nedbrydning ved kemikalier

Del 4 handler om handskens modstandsevne overfor kemikalier. Når et materiale udsættes for forskellige substanser, starter en nedbrydning af materialet. Det kan svulme, blive skørt, ændre farve eller form. Det betyder, at de beskyttende egenskaber også ændres, og at handsken ikke yder den beskyttelse, den er beregnet til.

Man bruger de samme kemikalier, som anvendes til at vurdere egenskaberne for gennemtrængning, til at vurdere handskens beskyttelse mod nedbrydning for samme substanser.

Der måles i procent. Optimalt set skal procenten helst være 0, hvilket betyder, at der ikke er sket nogen ændring. Hvis procenten stiger betyder det at handsken er hærdet, og hvis procenten falder betyder det, at handsken er blevet blødere.

 

DEL 5: EN ISO 374-5:2016 - Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme risici

(Piktogram) Del 5 er et tillæg til standarden, der blev lavet i 2016. Her vurderes handskens beskyttelse mod virus, bakterier og svamp/mug.

Er handsken 40 cm lang eller længere, skal handskens manchet også bestå kravene til  gennemtrængning samt penetration af virus, såfremt handsken betegnes som beskyttelse mod virus.

Back to Top